reklam
Bugun...
D羹nya Yusufeli Baraj覺 ve Hidroelektrik Santrali projesini konuuyor!
Tarih: 19-02-2019 17:14:00 + -


Artvin'de Yusufeli Baraj覺 ve Hidroelektrik Santrali projesinin inaat覺 h覺z kesmeden devam ediyor. Gelecek y覺ldan itibaren su tutulmaya balanacak olan barajda, 2021 y覺l覺nda elektrik 羹retimine ge癟ilecek.

D羹nya Yusufeli Baraj覺 ve Hidroelektrik Santrali projesini konuuyor!

Dünya Yusufeli Baraj覺 ve Hidroelektrik Santrali projesini konuuyor!

Artvin'de Yusufeli Baraj覺 ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde gövde inaat覺nda 7 ayda 64 metre yükseklie ula覺ld覺. 270 metre gövde yükseklii ile 100 katl覺 bir gökdelene e deer olan Yusufeli Baraj覺'nda gelecek y覺l覺n yar覺s覺ndan itibaren su tutulmaya balanacak, 2021 y覺l覺nda ise elektrik üretimine geçilecek.

 

Türkiye s覺n覺rlar覺 içerisinde 410 kilometrelik uzunlua sahip Kuzeydou Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 ubat 2013 tarihinde dönemin Babakan'覺, Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan taraf覺ndan telekonferans balant覺s覺 ile temeli at覺lan Yusufeli Baraj覺 ve HES Projesi inaat覺 sürüyor.

 

270 metre gövde yükseklii ile Türkiye'nin en yüksek, dünyan覺n ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliindeki barajlardan sonra çift erilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek baraj覺 olacak Yusufeli Baraj覺'nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir ehrin elektrik ihtiyac覺 kar覺lanabilecek.

 

Türkiye'nin kendi öz kaynaklar覺 ile tamam覺 Türk mühendisleri taraf覺ndan ina edilen baraj projesinde yakla覺k 3 bin 500 kii vardiyal覺 24 saat süreyle çal覺覺yor. 7 ay önce balanan gövde inaat覺nda 64 metre yükseklie ula覺ld覺.

 

 

2021 y覺l覺nda enerji üreteceiz

Yusufeli Baraj inaat覺 Proje Müdürü Feridun Ünsal, gövde çal覺malar覺n覺n sürdüünü belirterek, 4 milyon metreküp hacme sahip beton imalat覺 yapacaklar覺n覺 söyledi. Ünsal, 'u ana kadar 600 bin metreküp beton döküldü. Günlük 6 bin 500 metreküp beton dökülüyor. Hedefimiz günlük 7 bin metreküplere ç覺kmak. 3 bin 500 personelimizle gece-gündüz vardiyalar覺yla birlikte 24 saat kesintisiz çal覺覺yoruz. 2020nin ortalar覺nda baraj覺m覺zda su tutacak seviyeye gelip, yollarda ve barajlardaki imalatlar覺m覺z覺 tamamlamay覺 planl覺yoruz. Gövde inaat覺nda 64üncü metreye ulat覺k. 2021in nisan ay覺nda enerji üretecek pozisyona geleceiz. Su tutma yollar覺n, viyadüklerin, yeni yerleimlerin ve kamulat覺rmalar覺n bitmesiyle birlikte mümkün olacak. Aksi takdirde baraj sus tutamayacakt覺r. Tamamen Türk mühendisleri, Türk firmalar覺 ve Türk idaresi taraf覺ndan yap覺lan Yusufeli Baraj覺 Türkiyenin en yüksek, dünyan覺n da 3üncü en yüksek baraj覺 olacak' dedi.

 

100 katl覺 gökdelene edeer olacak

Baraj inaat覺nda 440 metre temel kotundan balanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde ina edilecek. Gövde yükseklii 100 katl覺 bir gökdelene e deer olacak Yusufeli Baraj覺'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform geniliinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun ina edilebilecei 4 milyon metreküp beton kullan覺lacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hatt覺 ile ta覺mal覺 olarak sürdüü baraj projesinde gelecek y覺l覺n yar覺s覺ndan itibaren su tutulmaya balanacak, 2021 y覺l覺nda ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metreküp su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olmas覺 planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Baraj inaat覺 nedeniyle sular alt覺nda kalacak olan ve 1950 y覺l覺nda kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy, yeni yerleim alan覺na ta覺nacak.

 

 

Çoruk Havzas覺na 143 proje planland覺

Bayburt ilindeki Mescit Dalar覺'ndan doan ve Gürcistan'覺n Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye'nin en h覺zl覺 akan nehri olma özellii ta覺yor. Çoruh Nehri'nin Türkiye s覺n覺rlar覺n覺 terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metre küp, y覺ll覺k ortalamas覺 ise 6.3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluundaki Çoruh Nehri'nin 410 kilometresi Türkiye s覺n覺rlar覺nda, 21 kilometresi ise Gürcistan s覺n覺rlar覺nda yer al覺yor. Çoruh Nehri'nin Türkiye s覺n覺rlar覺 içerisindeki menba k覺sm覺ndaki Laleli Baraj覺 ile mansap k覺sm覺ndaki TBMM 85'inci Y覺l Muratl覺 Baraj覺 aras覺nda kurulan santrallerde toplam 2632 megawatt kapasiteyle y覺lda 8.631 giga watt elektrik üretilecek. Çoruh Havzas覺'n覺n yan kollar覺 ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile y覺lda 14 bin 552 giga watt elektrik üretimi gerçekletirilmi olacak.
Kaynak: YEN襤 AK襤T

Edit繹r: TRK襤YE HABER GRUBU turkiyehabergrubu.com

Bu haber 500 defa okunmutur.

YORUMLAR襤LG襤N襤Z襤 EKEB襤LECEK D襤ER G逴DEM HABERLER襤