Ekonomi Gündem

Çiftçilere vergi iadesi hakkı hangi durumları kapsayacak?

Kanunda yapılan düzenleme ile gelir vergisi mükellefi çiftçiler, tarımsal destekler üzerinden ödedikleri yüzde 4’lük verginin iadesini alabilecek. Son düzenleme ile Gelir Vergisi Kanuna mükerrer 20/C maddesi eklendi. Kamu kurum ve..

Çiftçilere vergi iadesi hakkı hangi durumları kapsayacak?

Kanunda yapılan düzenleme ile gelir vergisi mükellefi çiftçiler, tarımsal destekler üzerinden ödedikleri yüzde 4’lük verginin iadesini alabilecek.
Son düzenleme ile Gelir Vergisi Kanuna mükerrer 20/C maddesi eklendi.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olacağı belirtildi.

Buna göre; destek ödemeleri vergiden istisna olduğu için gelir vergisi mükellefleri tarafından beyan edilmeyecek.

Bu kişilere kamu kurum kuruluşlarından yapılacak olan ödemelerde yüzde 4’lük vergi stopajı da yapılmayacak.

“Yapılan vergi ödemeleri faizi ile iade edilecektir”

Yeminli mali müşavir İlyas Emre Yayla, Tarım sektörünün stratejik önemi nedeni ile her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi:

“Bu kapsamda yaklaşık 3 milyon çiftçiyi ilgilendiren bir düzenleme ‘7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile yapılmış ve gelir vergisi mükellefi çiftçilerin destek gelirleri vergiden istisna tutulmuş ek olarak da geçmişte alınan vergilerin iadesi ile de ayrı bir destek verilmek istenmiştir.

Buna göre; bundan sonra gelir vergisi mükellefi çiftçilere yapılacak ödemelerden herhangi bir vergi stopajı yapılmayacağı gibi şimdiye kadar yapılan vergi ödemeleri de çiftçilere faizi ile iade edilecektir”

Tarımsal desteklerden vergi alınıyordu

Kanun yayımından önceki uygulamanın oldukça tartışmalı olduğunu söyleyen Yayla, yeni kanunun, verilen destekleri daha hissedilir kılacağını belirtti.

Önceki uygulamada; çiftçileri desteklemek için verilen tarımsal destekler vergi kapsamında sayılıyordu.

Bu tutarlar üzerinden önce desteğin yüzde 4’ü kadar stopaj alınıyor daha sonra da mükellefiyet durumuna göre gelir/kurumlar vergisi alınıyordu.

Kimler vergi iadesi alabilecek

Sadece Gelir Vergisi Mükellefi Çiftçilere almış olduğu tarımsal destekler üzerinden yapılan stopajların iade edileceğini hatırlatan Yayla, “Kurumlar Vergisi mükellefleri iade alamayacağı gibi Gelir Vergisi mükelleflerinden de bu destekler kapsamında beyan yolu ile ek bir ödeme yapanların olması durumunda da bu mükelleflere de bu ek vergi ödemesi iade alınamayacaktır.

Ayrıca; dönem olarak iade alınabilecek vergi 1/1/2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır. 1/1/2016 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden stopaj suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden geçici madde hükmünden faydalanılması mümkün değildir” dedi.

Başvurular dilekçe ile yapılacak.

Dilekçelerin göndereleceği vergi dairesi serbestçe belirlenecek.

Mükellefler dilekçelerini elden teslim edebileceği gibi posta yoluyla ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de verebilecek.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL