İbraim ÖZKALEMKAŞ “Fatih Sultan Mehmed (IV)”

(30.03.1432 / 03.05.1481) ‘‘Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.’’           Fatih,in güzel sözüyle sözlerime  başlamak istiyorum. İstanbul Fatih’in düşündüğü mutluluk kapısı olma yolunda ilerliyordu…

İbraim ÖZKALEMKAŞ “Fatih Sultan Mehmed (IV)”

(30.03.1432 / 03.05.1481)

‘‘Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.’’

          Fatih,in güzel sözüyle sözlerime  başlamak istiyorum. İstanbul Fatih’in düşündüğü mutluluk kapısı olma yolunda ilerliyordu. 1204 ‘teki IV. Haçlı seferinde Latinlerin yağmaladığı İstanbul’u Fatih tekrar ayağa kaldırıyordu.Her padişahın ayrı bir meziyeti vardı.Fatih’in meziyeti ise bahçıvanlıktı.Buradan hareketle Fatih toprağa tohumları ekerek İstanbul’un geleceğini şekillendiriyordu.

           Fatih İstanbul’un geleceğini şekillendirmeye dursun,burada asıl önemli iki konuya değineceğim.Birincisi, hepinizin bildiği fethin sembolü Ayasofya’nın camiye çevrilmesi hadisesi. Bu konuya paralel olarak Fatih’in bir sözünü aktarmak isterim: ‘‘Hayatım boyunca Allah’ın emirlerinden dışarı çıkmadım.Allah’ın rızasını kazanmak için uğraştım tek gayem bu idi.’’ Bu sözünden hareketle islam hukukunda bir şehir fethedildiği zaman kılıç hakkı olarak o yerin sembolü ve  en büyük mabedi camiye çevirilir.Fatih’te Allah’ın emirlerini yerine getirerek dinini yayarak ve Efendimizin sözüne mazhar olarak, istanbul’u fethediyor. İslam tarihinde Mekke fethin gülü ise,İstanbul’da gülün fethidir.Böylelikle Ayasofya Camisi’de  fethin sembolüdür.Ayrıca bir gerçek var ki, Ayasofya’nın müze olarak kalmasının  bir kötü tezahürü olarak o mabedin zemininde asırlarca ecdadımızın alnı secdeye değmiş ve biz ayakkabılarla o mabedin zeminine basıyoruz.Biraz düşünelim herhangibir camimizin zeminine  acaba ayakkabı ile mi basıyoruz?Ayrıca İsabel Catolica (Kirli İsabel) 1492 yılında Endülüs’ü işgal ederek,orda bulunan Müslüman ve Musevilere katliam yaparak Kurtuba camisini kiliseye çevirerek kendince İstanbul’un intikamını almıştır.Sonuç olarak; Cami olarak kalması bizim tarihimiz açısından çok daha önemlidir.

            Fetihle işgal arasındaki  farkı açarsak fetih demek açmak demektir.Fetihle kalpleri açarız ve gönülleri kazanarız.Bu yüzden İstanbul mutluluk kapısı oluyor.İşgal ise örneğin, 1204’te Latinlerin İstanbul’da ki yaptıkları tahribat ve zulümdür.Bu konuyu Kudüs’ün haçlı seferlerindeki işgali gibi bir başka olayla da örneklersek; Kudüs’ün işgalinde  ordaki bütün müslümanlar katledilerek haçlı askerleri dizlerine kadar müslüman kanı akıtılmışlardır. Bütün camiler ya kiliseye çevrilmiş ya da yıkılmıştır.Osmanlılar, Kudüs’ü fethedince oraya  huzur ve barışı getirdi.3 semavi dini benimseyenler  bir arada yaşadı. Bizim tarihimizin kanlı batı tarihi arasındaki farkı ile; fetihle işgal arasındaki farkı iyi bir şekilde irdeleyerek; gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulamak istediğimden dolayı tarihteki olaylardan kesitler sundum. Güzel bir Çin atasözü der ki, ‘‘Ecdanını unutanlar,kaynaksız ırmağa,köksüz ağaca benzerler’’.Büyük devlet olmak istiyorsak tarihimizi iyi bilip bunu gelecek nesillere aktarmalıyız.Tarihimizden ilham alan donanımlı ve iyi ahlaklı nesillerin yetişmesiyle ülkemiz muassır medeniyetler  seviyesine gelecektir.

         Bir diğer bir konuda  Fatih İstanbul’u fethettiğinde hep şu sözler söylenir.Bizanslı sanatkar,ilim ve bilim adamları Avrupa’ya kaçarak orada Rönesans’ı başlattıkları anlatılır.Bunun gerçeği şudur: 1453’ten sonra Avrupa’ya giden Bizanslılar Rönesans başlatmak şöyle dursun,geçimlerini Grekçe dersi vererek sağlıyorlardı.Ayrıca 1000 yıllık Bizans’ta dünya çapında kaç bilgin yetişmiştir? ki,Rönesans’ı başlatsın.

        Peki Fatih İstanbul’u alınca Bizans hanedanının ve Bizanslı aydınların akibeti ne oldu? Osmanlı’da ırka, kökene,kılık kıyafete bakılmazdı. Bizans hanedanı ile aydınları Osmanlı bünyesinde erimiş gitmiştir. .‘‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın.’’  Bu söz Osmanlı’nın o çağdaki devletlerle olan  farkını ortaya koyuyor.  Hanedan mensubu Mesih paşa Osmanlı’da sadrazamlığa kadar yükselmiştir.Bizanslı aydınlardan Plethon,Amirutzes ve Kritovulos Fatih’in hizmetinde aynı şekilde çalışmaya devam etmişlerdir.Belkide hala torunlarının torunları aramızda yaşıyorlar.

                                          İSTANBUL SONRASI FETİHLER (1454-1459)

            İstanbul’un fethinden sonra komşu devletlerle bir süre barış içinde kalmayı uygun gören Fatih, tebrik için gelen Avrupalı bütün elçileri çok iyi karşıladı. Rodos şövalyelerinden başka Avrupa’nın bütün devletleri tebrik için özel elçi göndermişlerdi. Rodos şövalyelerinin elçi göndermemesi dikkatten kaçmadı. Öteden beri vergi veren devletlerle, İstanbul’un fethinden sonra bağlılıklarını bildiren adalar ve diğer kaleler vergi vermeye devam edeceklerdi. Tebrik için elçi gönderen hükümdarlardan biri de Sırbistan kralı idi. Sırbistan, II. Murad zamanında Osmanlı Devleti’ne bağlanmış, daha sonra bağımsızlık verilerek Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında bir tampon devlet haline getirilmişti. Fakat bazı kaleler yine Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştı. Sırp kralının elçisi Fatih’e tebriklerini sunduktan  sonra şöyle dedi: “Sultanım, babanız Gazi Murad Han zamanında size geçmişken, vefatından sonra tekrar Sırbistan’a kalan iki kalenin anahtarlarını da kralım adına size takdim ediyorum. ’’ Bu bir oyalama takdiğiydi. Çünkü Sirbistan ve Macarlar birlikte hareket ediyorlardı.Anahtarı bırakılan kaleler zaten Türklerin hakimiyetindeydi. Bu durum karşısında Fatih, Sırp kralı Brankoviç’e elçi göndererek bazı Sırp kale ve bölgelerinde hak iddia etti. Uzun zaman geçtiği halde elçinin dönmediğini gören Fatih, Sırbistan üzerine yürüdü.Semendire ve Sivricehisar’ı kuşatma altına aldı.Sivricehisar kısa zamanda fethedilerek Sırp hazinesi ele geçirildi. Semendire’nin de dış istihkâmları zaptedildi.Kış mevsimi olması sebebiyle kuşatma kaldırıldı.(1454) Fatih Sirbistan’da az bir kuvvet bırakınca,Hunyadi Yanoş ile Sırp kralı fırsattan istifade saldırıya geçtiler.Türk kuvvetinin komutanı Mehmed Bey’i esir ettiler.Bunun üzerine Fatih, geri dönünce; Sırplar yılda 30.000 duka altın vermeyi kabul ederek barış antlaşması imzalamaya razı oldular. Fatih, 1455 yılında ordusunun başına geçerek Sırbistan’a doğru ilerledi. Üsküp’ün berisindeki Kratova (Karadonlu) dağını aştı.Önüne çıkan bütün kaleleri fethetti. Nikbori, Trepsta ve Novoberda kalelerinde pek çok ganimet elde edildi. Bu sefer dönüşünde Murat Hüdavendigar’ın (Meşhed-i Hüdavendigar) Türbesini ziyaret ederek yemekler hazırlatıp,ruhlarına dualar okutturmuştur. Bu seferden sonra  Boğdan’ın Osmanlı’ya tabi olmasıyla, karadeniz Macar ve Sırp İttifakına karşı kapanmış oldu. Fatih biliyordu ki,Tuna’ya hakim olan bütün Sirbistan’a hakim olurdu.

          Sırp ve Macarları bir süre kendi haline bırakan Fatih,hatırlanacağı üzere Molla Gürani’den ders alırken sınıf arkadaşı olan Arnavut Bey’i İskender  İsyan çıkarak Berat şehri üzerine yürüdü.Bunun üzerine Fatih,İsa Bey’i İskender Bey üzerine göndererek isyan bastırıldı.Bu isyanın arkasından Türk ticaret gemilerine ve kıyı sahillerine saldırıp bağımsız devletmiş gibi hareket eden Rodos şövalyelerine karşı harekete geçen Fatih,altı ege adasına çıkartma yaparak şövalyeleri vergiye bağladı.

        Fatih Sultan Mehmed, Sırbistan’a bir sefer daha yapmaya karar verdi. Bu defa hedef Belgrad olacaktı. Fatih 150 bin kişilik bir ordu ile harekete geçti. Ayrıca Tuna’dan ilerleyecek 200 gemi vardı. Bu gemilerde yedisi havan topu olmak üzere 300 top bulunuyordu. Bu büyük ordunun yalnız Belgrad’ı değil, bütün Sırbistan’ı, hatta Mâcaristan’ı fethedebileceğini anlayan Avrupa devletleri hemen harekete geçtiler. Macarlar’ın ünlü kumandanları ve milli kahramanları Hunyadi Yanoş da büyük bir ordu ile Belgrad’a hareket etti. Ayrıca, Tuna’da, Türk gemilerine karşı 200 gemiden oluşan bir donanmayı da harekete geçirdiler.Belgrad 39 gün boyunca kuşatıldı. Belgrad’ta çok şiddetli çarpışmalar oldu.Fatih alnından ve dizinden yaralanınca kuşatma kaldırıldı.Bu savaşta aldığı ağır yaraların etkisiyle  Hunyadi Yanoş’ta bir süre sonra öldü.(1456).

       Sırp kralı Brankoviç bir süre sonra ölünce  yerine oğlu Lazar geçti ama o da ancak iki ay yaşadı. Bundan sonra Sırbistan’da taht kavgası başladı. Tahtta hak iddia edenler, Lazar’ın dul karısı Eleni, damadı olan Bosno kralı ve kızı Prenses Mara idi. Prenses Mara,  II. Murad’la evlenmiş olduğundan, Fatih’in üvey annesiydi. Lazar’ın dul karısı Eleni güçlü rakiplerle mücadele edemeyeceğini sezip Sirbistan’ı Papa’ya devrettiğini duyurunca; bu kez işin içine Papa’da karışmış oldu.Buna nazaran Fatih’te üvey annesinden dolayı tahtta hak iddia ediyordu.Ortodoks olan Sırplar Türklerin adayı olan  Mahmud Paşa’nın  ortodoks kardeşi Abogoviç’in tahta geçmesini daha uygun buldular.Fakat Lazar’ın dul karısı Eleni Abogoviç’ e tuzak kurup; yakalatıp Macaristan’a teslim etti.Bunun üzerine Sırbistan karışınca; Fatih, Mahmud paşa’yı kuvvetli bir ordu ile Sırbistan’a gönderdi.Böylelikle(Belgrad hariç) bütün Sürbistan Osmanlı eyaleti oldu.Bunun sonucunda Macaristan’la Sınır komşusu olundu.(1459)

YORUMLAR (57)

 1. airline tickets best price diyorki:

  I used to be recommended this blog by way of my cousin. I’m now not positive
  whether this submit is written via him as nobody else recognise such exact approximately my trouble.
  You’re amazing! Thanks!

 2. extremely cheap flight tickets diyorki:

  This is a topic that’s near to my heart… Thank you!
  Where are your contact details though?

 3. super cheap flights diyorki:

  If you are going for most excellent contents like I do,
  just pay a visit this web page every day as it gives feature contents,
  thanks

 4. discount flights diyorki:

  Hello, everything is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that’s actually fine, keep
  up writing.

 5. insanely cheap flights diyorki:

  Hello to every body, it’s my first pay a quick visit of this blog; this weblog carries awesome and genuinely
  excellent material for readers.

 6. extremely cheap flight tickets diyorki:

  If some one needs to be updated with newest technologies afterward he must be visit this site and be up to date daily.

 7. the cheapest flights possible diyorki:

  If you would like to increase your experience
  just keep visiting this site and be updated with the most up-to-date
  news posted here.

 8. how to find the cheapest flights diyorki:

  I’m curious to find out what blog platform you’re utilizing?
  I’m having some small security issues with my latest site and
  I’d like to find something more risk-free. Do you have any
  suggestions?

 9. air tickets cheap diyorki:

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some
  of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely
  delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 10. best way to book flights diyorki:

  My relatives always say that I am wasting my
  time here at web, except I know I am getting knowledge daily
  by reading thes nice articles or reviews.

 11. cheapest flights guaranteed diyorki:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing
  your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss
  feed and I hope you write again very soon!

 12. best way to book flights diyorki:

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your webpage?

  My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Thanks!

 13. flight booking diyorki:

  If you are going for most excellent contents like I do, simply pay a quick
  visit this website daily as it gives feature contents,
  thanks

 14. cheap airline ticket diyorki:

  Heya i am for the primary time here. I found
  this board and I find It truly useful & it helped me out
  much. I am hoping to offer something again and aid others like you
  aided me.

 15. cheapest airline tickets possible diyorki:

  Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading this post
  reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this page to him. Fairly certain he will have
  a good read. Thank you for sharing!

 16. air tickets cheap diyorki:

  Just desire to say your article is as amazing.
  The clarity in your post is just cool and i can assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up
  to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 17. the cheapest flights possible diyorki:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the site is also very good.

 18. how to find cheap flights diyorki:

  Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m
  a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many choices out there that I’m completely confused ..
  Any ideas? Bless you!

 19. flights tickets cheap diyorki:

  What’s up friends, its great piece of writing about tutoringand completely defined, keep it up all the time.

 20. airline tickets best price diyorki:

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 21. cheap airline ticket diyorki:

  Usually I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do so!
  Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great article.

 22. air ticket booking diyorki:

  Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if
  you knew where I could locate a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and
  I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 23. cheap flights domestic diyorki:

  I believe that is one of the so much significant
  information for me. And i’m happy studying your article.
  But should remark on few normal things, The web site taste is perfect, the articles is actually nice :
  D. Just right job, cheers

 24. fly tickets diyorki:

  Hi there everybody, here every person is sharing such know-how, so it’s fastidious to read this web site, and I used to go to
  see this web site everyday.

 25. cheapest airline tickets possible diyorki:

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type
  on various websites for about a year and am nervous about switching
  to another platform. I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 26. search cheap flights diyorki:

  naturally like your web site however you need
  to test the spelling on quite a few of your posts.
  Many of them are rife with spelling issues and
  I in finding it very troublesome to inform the truth on the other hand I’ll certainly come back again.

 27. best way to book flights diyorki:

  I am in fact pleased to glance at this web site
  posts which consists of plenty of helpful data, thanks for providing these kinds of data.

 28. booking flights diyorki:

  Excellent post. I was checking constantly this weblog and I’m impressed!
  Very helpful info particularly the closing part 🙂 I deal with such information much.
  I used to be looking for this particular info
  for a long time. Thank you and best of luck.

 29. insanely cheap flights diyorki:

  When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the exact same comment.

  Perhaps there is a means you can remove me from that
  service? Cheers!

 30. cheap fly diyorki:

  I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and interesting,
  and let me tell you, you have hit the nail
  on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy that I stumbled across this during my hunt for
  something regarding this.

 31. super cheap flights diyorki:

  Hello, I enjoy reading through your post. I wanted to write a little comment to support you.

 32. the cheapest flights possible diyorki:

  Appreciation to my father who informed me regarding this webpage,
  this blog is really amazing.

 33. fly cheap diyorki:

  My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I may as well
  check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking into your web page repeatedly.

 34. air tickets booking diyorki:

  I think this is one of the most important information for me.

  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things,
  The web site style is great, the articles is really
  great : D. Good job, cheers

 35. flight ticket diyorki:

  I have been surfing on-line greater than 3 hours nowadays,
  but I never found any fascinating article like yours. It is pretty worth sufficient for me.
  In my view, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably
  did, the internet will likely be a lot more helpful than ever before.

 36. cheapest flights guaranteed diyorki:

  Wonderful, what a weblog it is! This blog provides
  useful facts to us, keep it up.

 37. insanely cheap flights diyorki:

  Its such as you learn my mind! You seem to know a lot about this, such
  as you wrote the e-book in it or something. I feel that you simply can do with a
  few % to power the message house a bit, however instead of that,
  that is excellent blog. A great read. I will definitely be back.

 38. Roland diyorki:

  I’ve been browsing online greater than three hours these days, yet
  I never discovered any interesting article like
  yours. It is beautiful price enough for me. In my view,
  if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the
  net will probably be much more helpful than ever
  before.

  Visit my web page: LINK 1505

 39. Lisa diyorki:

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I
  guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

  Here is my page: joker123

 40. Elida diyorki:

  Hey this is somewhat of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get
  advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Here is my site: Atman – Niamh,

 41. Mikayla diyorki:

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of
  spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

  My website ceri 138

 42. Dorthy diyorki:

  I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of area .
  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
  Studying this information So i’m happy to show that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed.
  I so much unquestionably will make certain to don?t disregard this
  website and provides it a glance regularly.

  Here is my blog: atmateria blog (Wilmer)

 43. Rosemary diyorki:

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here! Good
  luck for the next!

  Feel free to visit my homepage slot

 44. Lionel diyorki:

  Awesome blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many options out there that I’m completely confused ..
  Any recommendations? Thanks a lot!

  Feel free to visit my homepage :: joker123

 45. Shani diyorki:

  whoah this blog is magnificent i like reading your
  articles. Keep up the great work! You realize, a lot of people are
  looking round for this information, you can aid them greatly.

  Also visit my site :: judi

 46. Gabriella diyorki:

  I do trust all the ideas you’ve introduced to your post.
  They are really convincing and can definitely work. Still, the posts are too brief for novices.
  Could you please extend them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.

  My blog :: t shirt printing

 47. Stacey diyorki:

  This is the right web site for anybody who would like
  to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not
  that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been discussed for years.
  Great stuff, just great!

  Here is my web-site: vivo Slot

 48. Joycelyn diyorki:

  Hi, this weekend is good designed for me, because this occasion i am reading this great educational paragraph here at my home.

  Also visit my page: joker123.net

 49. Alfred diyorki:

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the simplest thing to be aware of.

  I say to you, I certainly get annoyed while people
  consider worries that they plainly do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and also defined
  out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

  Feel free to surf to my page: slot

 50. Lavina diyorki:

  I am really glad to glance at this web site posts which contains
  lots of helpful data, thanks for providing such statistics.

  Also visit my blog :: ceri138

 51. Fleta diyorki:

  I’m curious to find out what blog platform you have been utilizing?
  I’m having some small security problems with my latest site and I would like to find something more secure.
  Do you have any solutions?

  Feel free to visit my web-site; joker123

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL