Ekonomi Manşet

Merkez Bankası’ndan enflasyonla mücadele vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti’nde, yurt içi talepteki güçlü seyrin, tüketim malları ithalatı kanalıyla cari işlemler açığını artırıcı etkide bulunduğu belirtildi. Merkez Bankası’ndan enflasyonla..

Merkez Bankası’ndan enflasyonla mücadele vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti’nde, yurt içi talepteki güçlü seyrin, tüketim malları ithalatı kanalıyla cari işlemler açığını artırıcı etkide bulunduğu belirtildi.

Merkez Bankası’ndan enflasyonla mücadele vurgusu

TCMB Para Politikası Kurulu’nun 24 Ağustos’taki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

Özette, küresel enflasyonun yakın dönemde gerileme gösterirken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyrettiği belirtildi.

detail-photo-fancybox-0

Gelişmiş ekonomilerin tüketici enflasyonlarının bir önceki PPK dönemine göre yüzde 4,91 düzeyinden yüzde 4,08 seviyesine gerilerken, gelişmekte olan ülkelerde tüketici enflasyonunun Rusya, Türkiye, Hindistan gibi görece büyük ekonomilerin etkisiyle yüzde 5,41 düzeyinden yüzde 5,84 düzeyine yükseldiği bildirilen özette, son 10 yıllık dönemde ise ortalama enflasyonun gelişmiş ekonomilerde yüzde 2,2 ve gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Özette, enflasyonun gelişmiş ülkelerde yüzde 2, gelişmekte olan ülkelerde ise ortalama yüzde 3,5 olan hedef oranların belirgin olarak üzerinde seyretmeye devam ettiği aktarıldı.

2023 yılı son çeyrek ortalama yıllık enflasyonun gelişmiş ekonomilerde yüzde 3,1, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği vurgulanan özette, bir önceki PPK dönemine göre çekirdek enflasyonun gelişmiş ülkelerde yüzde 5,02’den yüzde 4,74’e gerilerken, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 6,03 düzeyinde yatay seyrettiği kaydedildi.

detail-photo-fancybox-1

Özette, ”ABD ve Euro Bölgesi’nde 2023 yılı son çeyrek ortalama yıllık enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,0 iken, çekirdek enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 4,1 seviyesindedir.” denildi.

Emtia fiyatlarının son dönemde başta petrol fiyatları olmak üzere enerji emtia fiyatları kaynaklı yükseldiği belirtilen özette, Emtia Fiyat Endeksinin mevcut seviyesinin son on yılın ortalamasının yüzde 30,6 üzerinde olduğu ifade edildi.

Özette, “Endeks, geçen yıl ulaştığı en yüksek seviyeye göre yüzde 26,2 gerilemiştir. Benzer şekilde geçen yıl ulaştığı tepe noktasına göre yüzde 10,9 gerileme kaydeden Tarımsal Emtia Fiyat Endeksi son 10 yılın ortalamasının yüzde 16,6 üzerindedir. Bu durum, gıdanın tüketici sepeti içerisindeki yüksek payı nedeniyle enflasyon üzerinde halen etkili olmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

“MERKEZ BANKALARININ FİNANSMAN VE KREDİ KOŞULLARINDAKİ SIKILAŞMAYA YÖNELİK VURGULARI GÜÇLENMİŞTİR”

Özette, çekirdek enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerinin küresel enflasyonun bir süre daha merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini ima ettiği vurgulandı. Bu nedenle dünyanın birçok ülkesinde merkez bankalarının parasal sıkılaştırma sürecine devam ettiği aktarılan özette, şu ifadelere yer verildi:

”Takip edilen 12 gelişmiş ülke merkez bankası son 18 ayda toplamda 138 toplantı yapmış, bu toplantıların 97 tanesinde politika faizleri artırılmıştır. Aynı dönemde takip edilen 15 gelişmekte olan ülke merkez bankası toplamda 205 toplantı yapmış, bu toplantıların 100 tanesinde politika faizleri artırılmıştır. Uygulanan para politikasının sonuçları finansal koşullara da yansımaya başlamış ve merkez bankalarının finansman ve kredi koşullarındaki sıkılaşmaya yönelik vurguları güçlenmiştir. Bununla birlikte enflasyonun artmaya başladığı dönemde faiz artırım döngülerine erken ve güçlü adımlarla başlayan ve kararlılıkla uygulayan Brezilya ve Şili merkez bankaları, tüketici enflasyonunda meydana gelen düşüş ile faiz indirim süreçlerine başlamışlardır. Buna karşın enflasyonun yüksek seviyeleri ve merkez bankalarının politika iletişimleri göz önüne alındığında, söz konusu ekonomilerde parasal sıkılığın devam edeceği beklenmektedir.”

Küresel büyüme görünümündeki yatay seyre rağmen görece güçlü talep ve iş gücü piyasalarındaki sıkılığın devam ettiği belirtilen özette, Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin bir önceki PPK toplantısı dönemine kıyasla oldukça sınırlı bir düzeyde artış kaydettiği bildirildi.

Özette, şunlar kaydedildi:

“Endeksin 2023 yılı için tahmin edilen büyüme oranı ocak ayındaki dip seviyenin yaklaşık 0,5 puan üzerinde yüzde 1,8 düzeyindedir. Bununla birlikte söz konusu endeksin 2022 yılındaki yüzde 3,5 olan büyüme oranı göz önüne alındığında, Türkiye’nin dış talep görünümünde yıllık bazda kayda değer bir yavaşlama gözlenmektedir. Küresel PMI verilerinde haziran ayında yaşanan düşüş eğilimi temmuz ayında da devam etmiştir. Temmuz ayında küresel imalat sanayi PMI verisi bir önceki aya ait 48,7 düzeyini korurken, küresel hizmetler PMI verisi 1,2 puan azalmış ve 52,7 olarak gerçeklemiştir. Böylece küresel bileşik PMI göstergesi temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 1 puan gerilemiş ve 51,7 olmuştur. Temmuz ayında hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin bileşik PMI verilerinin gerilediği gözlenmektedir. Çin’de bileşik PMI göstergesi temmuz ayında gerileme eğilimini sürdürerek 0,7 puan düşmüş ve 51,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. İmalat sektörü PMI verisi 1,3 puan azalarak 49,2 düzeyi ile eşik değerinin altına inerken hizmetler PMI verisi 54,1 düzeyinde nispeten yatay seyretmiştir. Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından Euro Bölgesi’ne ait bileşik PMI göstergesindeki gerileme ağustos ayında da devam etmiş ve söz konusu gösterge 1,6 puan azalarak 47 olmuştur. İmalat sektörü PMI göstergesi, ağustos ayında 1 puan yükselmesine rağmen 43,7 olan düzeyi ile salgının ilk dalgasının atlatıldığı 2020 yılının haziran ayından beri en düşük seviyelerinden birine ulaşmıştır. Özellikle hizmetler PMI göstergesi ağustos ayında da gerilemeye devam etmiş ve 2,6 puan azalarak 48,3 düzeyi ile eşik değerinin altına inmiştir.”

Özette, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarının haziran ayında, iyileşen risk algısına bağlı olarak devam ettiği belirtildi. 2023 yılı ilk yarısında hisse senedi piyasalarına yaklaşık 54,2 milyar dolar fon girişi olurken, borç senetleri piyasalarından yaklaşık 2,4 milyar dolar fon çıkışı olduğu aktarılan özette, temmuz ayı başından 11 Ağustos’a kadar 1,3 milyar doları hisse senedi piyasalarına olmak üzere toplam 3 milyar dolar fon girişi gerçekleştiği bildirildi.

“YAKIN DÖNEME İLİŞKİN GÖSTERGELER ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE YÜKSELİŞİN SÜRDÜĞÜNE İŞARET ETMEKTE”

Özette, Türkiye’de yıllık enflasyonun 2022 yılının ekim ayında ulaştığı zirveye kıyasla 37,7 puan gerilemekle birlikte tekrar artış eğilimine girdiği kaydedildi. Tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 9,49 yükseldiği, yıllık enflasyonun yüzde 9,62 puan artışla yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılan özette, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

Özette, ”Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Döviz kuru ve uluslararası gelişmeler sonucunda akaryakıt fiyatlarında artış hızının artması da doğrudan ve dolaylı kanallarla enflasyondaki yükselişe ilave etki yapmış ve genele yayılmasına katkıda bulunmuştur. Nitekim öncü göstergeler, temmuz ayının ardından ağustos ayında da genele yayılan, yüksek fiyat artışlarının gerçekleştiğine işaret etmektedir.” denildi.

Özette, alt grupların yıllık enflasyona katkılarının hizmet grubunda 15,00 puandan 17,85’e (2,86 puan artış), temel mal grubunda 10,49 puandan 12,95’e (2,46 puan artış), enerji grubunda eksi 2,64 puandan eksi 0,39’a (2,25 puan artış), gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 13,56 puandan 15,27’ye (1,71 puan artış), alkol, tütün ve altın grupları toplamında 1,81 puandan 2,15’e (0,34 puan artış) yükseldiği bildirildi.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatlarının temmuz ayında yüzde 7,71 arttığı, yıllık enflasyonun 6,80 puan yükselerek yüzde 60,72 olduğu ifade edilen özette, gıdada fiyat artışlarının grup geneline yayıldığının izlendiği aktarıldı. Gıda fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış aylık artış oranının bir önceki aya kıyasla yükselirken, bu gelişmede taze meyve ve sebze fiyatlarının etkili olmaya devam ettiği belirtilen özette, diğer işlenmemiş gıdada kırmızı et, kuru yemiş ve patatesin dikkati çeken kalemler olduğu vurgulandı.

İşlenmiş gıda fiyatlarının aylık bazda yüzde 6,08 yükseldiği belirtilen özette, ”Ekmek ve tahıllar kalemi bu artışta öne çıkarken, yaş çay alım fiyatlarına bağlı olarak çay fiyatları yükselmeye devam etmiştir. Son aylarda düşüş gözlenen süt ve süt ürünlerinde bu dönemde yeniden fiyat artışı izlenmiştir.” denildi.

“ÖTV DÜZENLEMESİ AKARYAKIT FİYATLARINDA GÜÇLÜ ARTIŞI BERABERİNDE GETİRMİŞTİR”

Özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

”Enerji fiyatları temmuz ayında yüzde 12,73 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 13,66 puan yükselerek yüzde eksi 2,86 olmuştur. Enerji grubu aylık enflasyonunu, fiyatı yüzde 29,04 oranında yükselen akaryakıt kalemi sürüklemiştir. Uluslararası ham petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmeleriyle birlikte ÖTV düzenlemesi akaryakıt fiyatlarında güçlü artışı beraberinde getirmiştir. Akaryakıt fiyatları mayıs ayının başından bir önceki PPK toplantısına kadar yüzde 57,35 artarken, bu dönemden 23 Ağustos tarihine kadar ilave olarak yüzde 14,34 daha yükselmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki artış doğrudan etkisinin yanı sıra taşımacılık maliyetleri üzerinden dolaylı olarak da tüketici enflasyonunu olumsuz etkilemektedir. Hizmet fiyatları temmuz ayında yüzde 9,81 oranında yükselmiş, grup yıllık enflasyonu 10,20 puan artışla yüzde 69,65 olarak gerçekleşmiştir. Güçlü fiyat artışları grup geneline yayılırken yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselmiştir. Temmuz ayında asgari ücret düzenlemesi ve gıda fiyatlarında süregelen olumsuz görünümün yanı sıra güçlü turizm talebi sonucunda lokanta-otel alt grubunda fiyatlar yüzde 11,92 oranında artış kaydetmiştir. Asgari ücret artışı ve kur gelişmelerine bağlı olarak diğer hizmetler alt grubunda fiyatlar yüzde 10,27 oranında yükselmiştir. Diğer hizmetler alt grubunda kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı ile sağlık hizmetleri öne çıkan kalemler olmuştur. Akaryakıt fiyatlarındaki belirgin artışlar ulaştırma hizmetlerini olumsuz etkilemiş ve alt grup fiyatları yüzde 10,03 oranında yükselmiştir. Kira alt grubunda aylık artış temmuz ayında bir miktar daha güç kazanmış ve yüzde 7,67 seviyesinde ölçülmüştür. Haberleşme hizmetlerinde fiyat artışı yüzde 3,74 ile diğer alt gruplara kıyasla daha sınırlı olmuştur.”

Temel mal fiyatlarının temmuz ayında yüzde 9,40 oranında yükseldiği, grup yıllık enflasyonunun 7,56 puan artışla yüzde 44,25 olduğu belirtilen özette, temmuz ayında yıllık enflasyonun dayanıklı mallarda daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda yükseliş kaydettiği vurgulandı.

Özette, “Türk lirasındaki değer kaybı, vergi ve ücret artışlarının yanı sıra canlı talep koşullarını takiben dayanıklı mal (altın hariç) alt grubunda aylık fiyat artışı yüzde 12,49 ile önceki aya kıyasla güçlenmiş, bu gelişmede temmuz ayında da otomobil öne çıkan kalem olmuştur. Benzer eğilim diğer temel mallarda da gözlenmiş, genele yayılan artışlar neticesinde alt grup fiyatları yüzde 8,73 oranında yükselmiştir.” denildi.

Özette, alkollü içecekler ve tütün ürünleri grubunda fiyatların yüzde 11,17 yükseldiği, bu grupta yıllık enflasyonun 5,68 puan artışla yüzde 46,58 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Bu gelişmede, vergi ayarlamalarının belirleyici olduğu vurgulanan özette, yılın ilk yarısında gerçekleşen üretici fiyatları artışının maktu ve asgari maktu vergilere yansıtılmasına ek olarak KDV artışının grup genelinde fiyatları yukarıya çektiği aktarıldı.

“YILLIK ENFLASYONUN DA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÜKSELECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTE”

Özette, şu ifadelere yer verildi:

”Enflasyonun ana eğilimi temmuz ayında belirgin bir şekilde yükselmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış aylık artışlar B ve C göstergelerinde bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde yükselirken, bu görünüm alternatif çekirdek enflasyon göstergeleri tarafından da teyit edilmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış B ve C endekslerinin 3 aylık ortalama artışları 2022 yılının şubat ayında sırasıyla yüzde 8,8 ve yüzde 8,4 ile en yüksek noktasına çıkarken, 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla yüzde 5,1 ve yüzde 5,7 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında B ve C endeksinin mevsimsellikten arındırılmış artış oranları sırasıyla yüzde 9,2 ve yüzde 9,8 olarak ölçülmüştür (önceki ay yüzde 3,2 ve yüzde 3,6). Öncü göstergeler talep, ücret, döviz kuru, vergiler ve bozulan fiyatlama davranışları kanallarıyla oluşan yüksek aylık fiyat artışlarının ağustos ayında da devam edeceğine işaret etmektedir. Buna bağlı olarak, yıllık enflasyonun da önemli ölçüde yükseleceği tahmin edilmektedir.”

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilerin iktisadi faaliyetin özellikle iç talep kaynaklı güçlü seyrini sürdürdüğünü teyit ettiği belirtilen özette, haziran ayında perakende satış hacim endeksinin yıllık bazda yüzde 23,2 oranında yükselerek artış eğilimini sürdürdüğü, çeyreklik bazda artışın ise yüzde 5,2 oranında gerçekleştiği kaydedildi.

Özette, kartla yapılan harcamalardaki artış eğiliminin temmuz ayında da devam ettiği, mevsimsellikten arındırılmış olarak yerli kartlarla yapılan harcamaların aylık bazda yüzde 12 oranında güçlü bir artış gerçekleştirdiği bildirildi.

İmalat sanayi firmalarının temmuz ayındaki kayıtlı siparişlerine bakıldığında, iç piyasa siparişlerinin yıllık bazda 8,4 puan ile kuvvetli artış kaydettiğinin görüldüğü aktarılan özette, öncü göstergelerin iç piyasa siparişlerindeki canlı seyrin ağustos ayında gücünü koruduğuna işaret ettiği vurgulandı. Özette, firma görüşmelerinin ise yüksek oranlı fiyat artışlarının da etkisiyle sektörel düzeyde sınırlı ivme kayıplarına işaret ettiği belirtildi.

Haziran ayında sanayi üretim endeksinin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 1,6 oranında arttığı, çeyreklik bazda ise yüzde 2,3 yükselerek deprem kaynaklı üretim kayıplarının telafi edildiğine işaret ettiği aktarılan özette, şöyle denildi:

”Benzer şekilde, temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak imalat sanayi kapasite kullanım oranı, aylık bazda 0,3 puan artarak son 10 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ağustos ayına ilişkin öncü göstergeler de imalat sanayine ilişkin söz konusu görünümün sürdüğüne işaret etmektedir. Güncel veriler, deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlanmasını sürdürmesiyle afet kaynaklı daralmanın büyük ölçüde telafi edildiğini göstermektedir. Haziran ayı itibarıyla mevsimsellikten arındırılmış istihdam çeyreklik bazda yüzde 0,5 oranında artarak 31,5 milyon seviyesinde gerçekleşmiş ve afet öncesindeki ortalama çeyreklik istihdam seviyesini de aşmıştır. Bu dönemde iş gücüne katılım oranı yüzde 53,4 seviyesinde yatay seyretmiş, işsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 9,7 oranı ile 2014 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en düşük düzeye gerilemiştir. Yüksek frekanslı veriler iş gücü piyasasında talebin gücünü koruduğuna işaret etmektedir.”

Haziran ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığının dış ticaret açığındaki iyileşmeye paralel olarak önceki aydaki seviyesine kıyasla 3,3 milyar dolar düşüşle 56,5 milyar dolara gerilediği belirtilen özette, bu düşüşün hizmetler dengesindeki güçlü seyir ve önceki seneye kıyasla enerji fiyatlarında süregelen gerilemeye ek olarak haziran ayında ithalatta gözlenen kayda değer düşüşün etkisiyle gerçekleştiği aktarıldı. Özette, haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının önceki yılın aynı dönemindeki seviyesine göre 42,5 milyar dolar artarak 99,3 milyar dolara yükseldiği, aynı dönemde yıllıklandırılmış hizmetler fazlasının 9,6 milyar dolar artarak 51,9 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Özette, parasal koşulların ve beklentilerin etkisiyle artan altın ithalatının cari açıktaki artışta önemli rol oynadığı vurgulandı. Temmuz ayı geçici dış ticaret verilerine göre yılın ilk 7 ayında altın ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 12,5 milyar dolar artışla 19,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtilen özette, 2023 yılında cari açığın seyri üzerinde kritik öneme sahip olan altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik alınan tedbirlerin etkisinin yakından takip edildiği kaydedildi.

Özette, ”Yurt içi talepteki güçlü seyir, tüketim malları ithalatı kanalıyla cari işlemler açığını artırıcı etkide bulunmaktadır. Temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri, ihracatın bayram tatili kaynaklı olarak teslimatların öne çekilmesi nedeniyle temmuz ayında gerilediğine işaret ederken, ithalat tarafında tüketim malları ithalatı başta olmak üzere tüm alt mal grupları bazında haziran ayındaki düşüşlerinin üzerinde artışlar kaydedildiğini göstermektedir. Öte yandan ağustos için yüksek frekanslı veriler mevsimsellikten arındırılmış olarak ihracatta toparlanmaya karşılık, ithalatta nispeten yatay seyrin korunduğunu ima etmektedir. Beklentilerin üzerinde ve yıl geneline yayılmış seyreden turizm gelirleri, cari dengeye katkı sunmaya devam etmektedir. Seyahat gelirleri, yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 milyar dolar artarak 18,9 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Yabancı ziyaretçi sayıları da benzer şekilde yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 oranında artarak 18,8 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmiştir.” denildi.

EMTİA FİYATLARI

2022 yılının ikinci yarısından itibaren gerileyen küresel emtia fiyatlarının girdi fiyatı kanalıyla tüketici enflasyonundaki düşüşü desteklerken, son dönemde enerji alt grubunda fiyat artışlarının dikkati çektiği belirtilen özette, enerji alt grubundaki fiyat artışlarının ham petrol ile sınırlı kalmadığı, propan ve bütan ile kömür kalemlerinde de izlendiği kaydedildi.

Özette, enerji alt grubu dışlandığında uluslararası emtia fiyatlarının temmuz ayında yatay seyrederken, genel endeksin yüzde 4,41 artış kaydettiği bildirildi. Bu dönemde döviz kuru ve iş gücü maliyetindeki artışların üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturan temel unsurlar olduğu vurgulanan özette, yurt içi üretici fiyatlarının aylık artışının yüzde 8,23 ile önceki aya kıyasla yükseldiği, yıllık üretici enflasyonunun 4,08 puan artışla yüzde 44,50 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Özette, bu dönemde, sermaye (yüzde 11,67), dayanıklı tüketim (yüzde 10,37) ve ara mallarının (yüzde 8,93) yüksek aylık fiyat artışları ile öne çıkan alt gruplar olduğu kaydedildi.

Ağustos ayında küresel arz zincirindeki baskılara dair göstergelerin ılımlı seyrini korurken uluslararası taşımacılık maliyetlerinde artış izlendiği belirtilen özette, şöyle denildi:

”Küresel Arz Zinciri Baskı Endeksi, temmuz ayında da tarihsel ortalamasının yaklaşık bir standart sapma altında değer almıştır. Ağustos ayında enerji hariç emtia fiyatları bir miktar gerilerken, enerji alt grubundaki artışlar, temmuz ayına benzer şekilde, genel endeksi yukarıya çekmektedir. 2023 yılı temmuz ayında asgari ücrette yapılan güncellemeye memur ve kamu işçi ücretlerindeki düzenlemelerin eşlik etmesi ve ücretlerdeki artışın genele yayılması sonucu yılın ikinci yarısında enflasyon üzerinde başta maliyet kanallı etkiler olmak üzere yukarı yönlü baskıların güçlü olacağı öngörülmektedir. Türk lirasındaki değer kaybının, ücretlerde genele yayılan artışın ve vergi düzenlemelerinin yakın dönemde enflasyon üzerinde maliyet yönlü baskı oluşturmaya devam edeceği öngörülmektedir. Söz konusu etmenlerden tüketici fiyatlarına geçişkenliğin özellikle enflasyon beklentilerinin bozulduğu dönemlerde daha güçlü gerçekleştiği görülmektedir.”

 

KAYNAK: AA

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL